Momenteel is gepland dat LA opengaat in april 2020. Dat betekent dat er vanaf dat moment tientallen tot meer dan 100 (vakantie)vluchten per dag laag zullen vliegen over oostelijk NL, waaronder De Veluwe. Dat laagvliegen gebeurt omdat er te weinig ruimte is in het luchtruim. Normaal vliegen vliegtuigen tussen 6 en 9 km hoogte. Op die afstand zijn ze meestal niet erg storend.

laagvliegroutes

 

De hoogtes waarop vliegtuigen hier vliegen zijn van 1800 meter tot 2700 meter(kaart). Dit veroorzaakt veel lawaaioverlast en fijnstof.

Tot 2023 blijven vliegtuigen laag vliegen

LVLNL die het luchtruim moet herindelen (vanaf 2023 moeten vliegtuigen hoger gaan vliegen) heeft al gemeld dat deze klus complex is. Ze geven geen enkele garantie dat dit gaat lukken omdat het luchtruim erg vol zit. Het is dus heel goed mogelijk dat het laagvliegen permanent zal blijven.

Treinen kunnen veel vliegverkeer opvangen

Vliegen staat momenteel meer ter discussie. Vakantievluchten zouden gemakkelijk opgevangen kunnen worden door meer internationale treinen in te zetten. Maak het treinticket goedkoper en vermijd overstappen. Voor Europese bestemmingen (Parijs, Londen, Berlijn) zou je dan veel minder tijd kwijt zijn als met het vliegtuig.

Verder blijkt dat structureel lawaaioverlast behalve veel invloed op het welzijn van mensen, ook invloed heeft op het stressniveau (bewust en onbewust) van mensen. Dit kan uiteindelijk lichamelijke gevolgen hebben.

Ultrafijnstof

Er wordt steeds meer bekend dat vliegtuigen ongelofelijk veel (ultra)fijnstof produceren. Dit heeft rechtstreeks effect op de luchtkwaliteit. Fijnstof veroorzaakt tal van klachten waaronder meer kwetsbaarheid voor longproblemen (zoals astma, COPD, longonsteking etc). Er is een milieurapport opgesteld (door een commissie in opdracht van het kabinet) die volgens verschillende organisaties (waaronder het longfonds) niet goed is uitgevoerd.

Bochtje om Ede

Er is bedongen o.a. door de gemeente Ede (die unaniem tegen laagvliegroutes is) dat er een rondje om Ede wordt gevlogen, maar in de praktijk blijkt vaak (denk aan routes rondom Schiphol) dat deze bochten vaak afgesneden worden (scheelt kerosine). Bovendien zijn er hele grote marges waarop piloten kunnen afwijken.

Er is geen enkele garantie dat, wat mondeling in de kamer is besproken, ook daadwerkelijk zal plaatsvinden omdat veel punten niet zwart op wit zijn vastgelegd.

Hoog Over Ede

Momenteel is er een belangengroepering Hoog over Ede die probeert om de belangen van bewoners in Ede en omgeving te behartigen. De groep is niet tegen vliegen, maar wel tegen laagvliegen. Ze ijvert ervoor dat eerst het luchtruim opnieuw wordt ingedeeld, voordat LA open gaat.

Er is een FB pagina en een twitter pagina waarop je je kunt aanmelden als je de ontwikkelingen wilt volgen.

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=16DtIkJ_5DOa8UPcnGoRjJpqR5MU&ll=52.00464226693724%2C5.772972118066491&z=9