Openbare ruimte & groen

Buitenruimte kantinegebouw

Tot 8 november konden direct omwonenden stemmen over een experiment over de inrichting van de buitenruimte rond het Kantinegebouw op de Enka. De omwonenden hebben in grote meerderheid voor het experiment gestemd. De opkomst was ruim 63% en dat betekent dat...

Lees meer

College van B&W bezoekt Enka

De burgemeester (Verhulst) en wethouders (de Pater, Hoefsloot, Veltman-Kamp) van de Gemeente Ede bezochten gisteren onze wijk. Ze wilden graag van dichtbij zien hoe bewoners bezig zijn om hun eigen wijk mooier te maken. In een rondleiding hebben actieve...

Lees meer

Wil je ook meedoen/meedenken om onze wijk nog mooier en leefbaarder te maken? Of heb je een suggesties of toevoegingen? Vul dan dit formulier in en we nemen contact met je op!

Buitenruimte Kantinegebouw

10 oktober 2019 - Op Enka groeit! En het is goed om te zien dat mensen zich ook steeds meer betrokken voelen bij de manier waarop. Op donderdag 10 oktober kwamen zo’n 75 buurtbewoners en ouders van de Oranje Nassauschool naar de info avond over de...

Lees meer

Groene daken project afgerond

Wat mooi dat er de afgelopen maanden zoveel groen bijgekomen is in de wijk! Als je het nog niet opgemerkt hebt, kijk dan omhoog, want het groen bevindt zich niet op de grond, maar op daken. Het is verrassend om af en toe her en der de groene daken te...

Lees meer

Voordelen van groene daken

Om het Enka nog mooier, duurzamer en gezonder te maken werken we als werkgroep vanuit de bewonerscommissie aan het gezamenlijk realiseren van groene daken op platte schuurtjes en uitbouwen. Door dit gezamenlijk te hopen we dit eenvoudiger en goedkoper te maken voor...

Lees meer

Poll groene daken

Wij willen van Op Enka graag een groene en duurzame wijk maken Op Enka zijn enkele bewoners daarom begonnen de aanleg van groene daken te stimuleren.Om dit voor zoveel mogelijk bewoners aantrekkelijk te maken, willen we dit in 2019 graag gezamenlijk aanpakken....

Lees meer

Parklaan / Bennekomseweg

Aanleg Parklaan In Ede-Oost wordt het steeds drukker op de weg. Zeker nu er steeds meer woningen opgeleverd worden op het Enka-terrein en de kazerneterreinen. De komende jaren worden hier drieduizend woningen gebouwd. De Parklaan is bedoeld om verkeersproblemen in...

Lees meer

Vervuilde grond Enka

Oproep van bewoners Barneveld aan Edenaren uit de Enka wijk om aan te sluiten bij actie rondom vervuilde grond Afgelopen tijd is er veel aandacht geweest voor de bouwgrond in een wijk in Barneveld en andere gemeenten waaronder Ede. Door Vink is op verschillende...

Lees meer