Over bewonerscommissie Op Enka

Naar aanleiding van een burendag in september 2013 komt bewonerscommissie Op Enka sinds januari 2014 regelmatig bij elkaar om onderwerpen rond de wijk Enka Ede te bespreken. Dit gaat over dingen als openbaar groen, parkeren, verkeersveiligheid en dergelijke, maar ook over organiseren van burendagen, opschoondagen en andere activiteiten. Ons doel is om wijkbewoners bij elkaar te brengen en als wijk een stem te hebben richting de diverse instanties zoals gemeente en projectontwikkelaar.