Vervolgproces “De Residentie”

Vervolgproces “De Residentie”

AM en Dutchplanners schrijven het volgende bericht: Op 31 januari is het vervolgproces voor De Residentie van start gegaan. Naar aanleiding van de kennismakingsgesprekken is in december een werkgroep gevormd met enkele direct omwonenden van de projectlocatie. In de...
Vervolgproces “De Residentie”

Participatieproces residentie

AM is gestart met een participatieproces voor ‘De Residentie’. Deze week trapt Dutchplanners in opdracht van AM het participatieproces af via het versturen van een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek naar een aantal directe omwonenden van de...