ENKA groeit nog steeds, er worden kinderen geboren en er wordt ook nog flink gebouwd. Basisschool De Ontdekking in het voormalige kantinegebouw groeit mee met de wijk, de meeste kinderen die hier wonen gaan erheen. De toename van het aantal leerlingen gaat echter zo snel, dat de capaciteit van het kantinegebouw bijna bereikt is. Voor sommige nieuwe leerlingen is er nu geen plaats. 

Dit nieuws plaatsen we mede op verzoek van De Ontdekking.

Directeur van De Ontdekking, Karen Flantua, vertelt meer hierover. “De school heeft nu al te maken met meer aanmeldingen dan we hier aankunnen. We hebben ruimte voor 450 leerlingen, verdeeld over 16 lokalen, maar de instroomgroep en de kleutergroepen zijn vol. Vanaf groep 4 is er her en der nog ruimte voor enkele leerlingen, maar over het algemeen geldt dat er zeer beperkt plek is.”

“We moeten jonge ouders nu helaas vaak ‘nee’ verkopen, als ze vragen of er plek is voor hun zoon of dochter. Voor leerlingen die al zijn aangemeld, en die starten in de komende jaren, kan het betekenen dat ze op een andere locatie naar school moeten. Ouders kunnen altijd contact opnemen met mij, dan bespreken we samen de mogelijkheden.”

Op zoek naar extra ruimte

“Gemeente Ede gaat samen met het bestuur van de school de komende maanden op zoek naar meer onderwijsruimte op ENKA. Zodat kinderen wel allemaal hier in de buurt naar school kunnen. Dat een aantal groepen de komende paar jaar op een andere locatie anders naar school moet, is onvermijdelijk. Zodra meer duidelijk is over de extra mogelijkheden in de buurt, wordt direct ook duidelijk per wanneer er weer aanmeldingen mogelijk zijn.”

Meer weten?

Heb je vragen of wil je iets kwijt? Dan kun je contact opnemen met de directie van De Ontdekking. Contactgegevens staan op de website van de school. Daar vind je ook een brief over dit onderwerp.