Verslag voorlichtings-bijeenkomst 23 mei

De voorlichtingsavond werd zeer druk bezocht! Alhoewel de avond pas kort tevoren werd aangekondigd, is de vraag naar meer informatie over de school schijnbaar enorm.
Misschien wel een voorbode van een zeer succesvolle opening van de school. De avond bestond uit drie delen.

Het Schoolgebouw

De school bestaat uit 8 lokalen, 3 pleinen en gangen (in vogelvlucht, plattegrond). Allemaal in het souterrain waar de uitdaging vooral is hoe met het grote aantal pilaren om te gaan. Een aantal pilaren worden vervangen door een zwevende constructie. In het betonnen gebouw komt veel glas en hout voor een transparante en warme uitstraling.

Wat voor school?

 • Het kind en haar eigen leermanieren staat centraal, er is aandacht voor ervaren.
 • De school is ontwikkelingsgericht
 • Vreedzame school als basis.
 • Werken aan de hand van doelen en thema’s.
 • Klassen zijn berekend op 25 kinderen per klas.
 • NSO/BSO wordt ook in het pand gerealiseerd.

Praktische vragen

 • Er leeft nog steeds een gevoel van verkeersonveiligheid, met name de oversteek Bennekomseweg.
 • De ruimte van de school wordt als klein ervaren. De grootte van de school is berekend op 200 kinderen. De gemeente hanteert hier richtlijnen voor en daar is de grootte op afgestemd.
  Eén voorstel was om de tijdelijke opvang in het poortgebouw te gebruiken als overloop voor een aantal extra jaren.
 • Er werd opgemerkt dat de buitenruimte (met name het schoolplein) wel wat meer inspirerend ingericht kan worden.

Planning: opening Oranje Nassau School Enka augustus 2018 groep 1-2 ; schooljaar 2019- 2020 groep 1 t/m 8

Heb je nog vragen? Marco Brommelstroet was bij de avond aanwezig.