Een groot aantal bewoners heeft behoefte aan activiteiten en of bijeenkomsten en een groot aantal bewoners is bereid daar zelf een bijdrage aan te leveren of zich daarvoor in te zetten. Dat is natuurlijk goed nieuws.

In februari was er een vragenlijst rondom activiteitenbehoefte op ENKA.Uiteraard willen wij de resultaten met je delen. Daarnaast willen wij graag mensen bij elkaar brengen omdat de behoefte er bij meerdere mensen is, alleen weet je dat niet altijd van elkaar.

Daarom organiseren wij op dinsdag 7 juni een avond waarin wij kort de resultaten laten zien en waarin bewoners met gelijke interesses elkaar kunnen ontmoeten. Graag brengen wij mensen bij elkaar die actief willen zijn en samen met medebewoners van ENKA willen nadenken over wat er allemaal tot stand gebracht kan worden op ENKA.

Een voorbeeld ter verduidelijking. Er zijn bijvoorbeeld meerdere mensen die hebben aangegeven dat ze het leuk vinden om bordspelletjes te doen. Op deze avond willen we deze mensen bij elkaar brengen en activeren om samen te kijken wat dan de mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld een spelletjes avond te organiseren. Zo kan er op verschillende gebieden samengewerkt worden.

Wij als organisatoren van de enquête kunnen hierbij ondersteunen en stimuleren en met je meedenken.

Graag zien we je op dinsdag 7 juni van 19.00 – 20.30 uur in de sporthal van de school, Sterkerij 16!

Martin (Malkander)
Mahmut (Sportservice)
Hannah (CJG)
Linde (bewoner)
Dennis (bewoner)


Opgave bewonersavond

Geef hier je naam en e-mail adres op zodat we je kunnen bereiken als er iets wijzigt. Een opgave hebben we graag om een indicatie te hebben van hoeveel buren er komen. Maar op het laatste moment binnenstappen mag ook!
Zodat we je op de hoogte kunnen houden als er iets wijzigt
Alleen als je wilt dat we je kunnen bellen
Als je opmerkingen of vragen hebt, kun je ze hier kwijt.