Tot 8 november konden direct omwonenden stemmen over een experiment over de inrichting van de buitenruimte rond het Kantinegebouw op de Enka. De omwonenden hebben in grote meerderheid voor het experiment gestemd. De opkomst was ruim 63% en dat betekent dat het experiment kan doorgaan.

De uitslag van de stemming vinden wij overtuigend. Direct omwonenden en toekomstige bewoners hebben een uitnodiging gekregen om hun stem te laten horen. 64% van deze mensen heeft gestemd. Daarvan stemde 84% voor het experiment. Hoewel we niet iedereen hebben kunnen bereiken en niet alle betrokkenen een stem hebben uitgebracht, zien we toch een duidelijke voorkeur voor het experiment.

Wilt u meedenken over hoe we de buitenruimte rond het Kantinegebouw moeten inrichten? Hoe er een betere balans kan komen tussen speelruimte, groen en parkeerruimte? Natuurlijk bent u ook van harte uitgenodigd als u tegen het experiment heeft gestemd. Doel is dat het draagvlak voor de nieuwe inrichting zo groot mogelijk is.

Meld u aan door een e-mail te sturen naar schoolplein@op-Enka.nl.