Iedere ronde van EdeDoet zamelt onze wijk de bonnen in om samen de wijk een beetje mooier te maken. In 2019 zamelden we geld in voor Groene Daken (en wonnen we de prijs voor beste EdeDoet actie). In 2020 haalde we geld op voor een Basketbalpaal (besteld!) en voor groen rondom het kantinegebouw (deels aangeplant!). En ook in 2021 zijn er weer plannen!

 

KLIMREKKEN KANTINEGEBOUW

Klimrekken KantinegebouwZo vraagt de schoolpleincommissie u om met uw bon een steentje bij te dragen aan extra-gave speeltoestellen

Nu het schoolplein is opgeleverd, kunnen we echt aan de bak. Met subsidies en geld van de school wordt al veel gerealiseerd. We vragen uw hulp specifiek voor een speelvoorziening voor jong en oud. De kinderen op school en uit de buurt hebben ons gevraagd om een klimrek te maken en die willen we nu passend gaan vormgeven in de stijl van de ENKA fabriek. Samen met de valbescherming beelden ze zo twee spindoppen uit waarop vroeger de garen werden gespannen. Het klimrek vormt een speelaanleiding in deze algemeen toegankelijke buitenruimte. Zo kunnen kinderen elkaar hier tijdens en na schooltijd treffen en ouders er ook tijd doorbrengen.

Doneer je bon hier: https://www.ededoet.nl/activityDetails.php?id=2284

 

GROENE (SCHUUR)DAKEN OP ENKA – RONDE 2

Het doel van dit project is om Op Enka mooier, duurzamer en natuurlijker te maken. Dit willen we doen door gezamenlijk zoveel mogelijk groene daken aan te (laten) leggen op onze schuurtjes en/of uitbouwen. In de eerste ronde zijn er 90 groene daken gerealiseerd.

Het verzamelde bedrag wordt gebruikt om de kosten van de groene daken te verlagen, zodat een groen dak aantrekkelijk is voor zoveel mogelijk bewoners. Dus wil je uitkijken op een groen dak van jou of je buren? Steun dan dit project en stimuleer je omgeving!

Een groen dak heb je niet alleen voor jezelf, maar voor je hele straat. Zo profiteert iedereen. Veel groene daken worden geplaatst op schuurtjes die worden gedeeld met de buren. En het plaatsen van het groene dak doen we bij voorkeur samen!

Doneer je bon hier: https://www.ededoet.nl/activityDetails.php?id=2301

 

SCHELPENPADEN VOOR DE BOSSCHAGE

Veel Enka bewoners wandelen, bijvoorbeeld op weg naar de Sysselt, over de schelpenpaden door ons prachtbuurtje “De Bosschage (fase1) “. Dat maakt onze buurt levendig en vinden wij altijd reuzegezellig! (als er geen hondenpoep achterblijft ;). Inmiddels zijn er op de paden weer veel schelpen verdwenen in de grond of in het bos ernaast.

Kortom: tijd voor een aanvulling! De bewoners van De Bosschage maken er samen een leuke dag van waarbij ze samen de schelpjes verspreiden over de verschillende paden.

Doneer je bon hier: https://www.ededoet.nl/activityDetails.php?id=2340