Beste medebewoners van Op Enka,

Wij zitten, als nieuwe bewoners van de wijk De Hoven fase C3, met vragen over het gebruik van stadsverwarming.

Ik weet niet vanaf wanneer en in welk wijkdeel stadsverwarming voor het eerst is ingevoerd Op Enka, maar dat zal gefaseerd zijn gebeurd. Bij ons bij de oplevering, vanaf medio vorig jaar.

Nu we een jaar verder zijn worden wij geconfronteerd met een hoog energieverbruik volgens de jaarrekening, met name voor de verwarming. In sommige gevallen wel het dubbele van het voorschot. En ook veel hogere kosten dan wij op grond van eerdere ervaringen met gasgestookte verwarming hadden verwacht. Dat het verbruik gedurende het eerste jaar hoger is dan normaal, zou kunnen… vanwege het vele bouwvocht… maar dan nog lijkt het extreem veel.

Wij vragen ons daarom af of bewoners die eerder in Op Enka zijn komen wonen, nu of in het verleden ook met hoog verbruik van stadsverwarming te maken hebben gehad volgens het warmtebedrijf. En wat daarmee is gedaan. Daarnaast lijkt het ons interessant om als referentie te kijken wat het verbruik is van anders verwarmde woningen in de wijk. En misschien ligt het aan het gekozen verwarmingssysteem? Vandaar dat wij ons ook afvragen of er factoren zijn die daarmee samenhangen. Uiteraard zijn er verschillen tussen de woningen, gezinssamenstelling etc. die van invloed zijn op het energieverbruik. Maar het gaat nu om het grosso modo beeld.

In samenspraak met de bewonerscommissie Op Enka is daartoe een online vragenlijst geformuleerd om ervaringen te verzamelen. Deze kan met behulp van deze link ingevuld worden.

We hopen uiteraard dat zoveel mogelijk bewoners de vragen willen beantwoorden, waarmee wij hopelijk ook aanknopingspunten kunnen vinden om eventueel verder onderzoek te doen en mogelijke oplossingen te bedenken.

Alvast onze hartelijke dank…

Met vriendelijke groet,

André Veenhuijsen,
voorzitter VVH Enka De Hoven C3,