Wat mooi dat er de afgelopen maanden zoveel groen bijgekomen is in de wijk! Als je het nog niet opgemerkt hebt, kijk dan omhoog, want het groen bevindt zich niet op de grond, maar op daken.

Het is verrassend om af en toe her en der de groene daken te ontdekkenals je door de wijk loopt. En wat een prachtig resultaat; er is ruim 900 vierkante meter groen aangelegd op meer dan 90 daken in de wijk! Op sommige plekken hebben buren met elkaar voor aaneengesloten stukken groen dak gezorgd; van meerwaarde om op deze manier samen te werken aan de leefbaarheid in onze wijk.

Omdat vrijwel alle daken inmiddels zijn gelegd, kon de commissie Groene Daken Op Enka, onlangs de verkregen subsidie uitkeren alle deelnemers. Dit met dank aan Ede Doet en de Provincie Gelderland! In september zullen nog enkele daken worden aangelegd en dan is voor ons dit project afgerond. Dat wil zeggen deze ronde met deze subsidie.

Wellicht zijn er in de toekomst andere bewoners gemotiveerd om nog een ronde te organiseren, dat zou mooi zijn!
Goed om te weten dat het email-adres Groen@openka.nl vanaf 2020 niet meer voor het project Groene Daken gebruikt wordt.

Wij hopen dat iedereen geniet van de groene daken.

Met groene groet,

Arjon, Sander en Astrid (commissie Groene Daken op Enka)