Tussen de Akulaan en het spoor ligt een lange strook, de zogenaamde ‘Noordstrook’. In het verleden zijn al ontwerpen gemaakt voor dit gebied. Deze plannen zijn niet meer actueel en moeten worden aangepast. Daarom is er op 15 maart een bewonersbijeenkomst. Op deze avond worden de bestaande plannen gepresenteerd, én kun je je ideeën en wensen delen. Ook jongeren kunnen laten weten hoe zij de Noordstrook het liefste zouden zien.

Meerderen partijen en projecten

Dit betreft zowel het ENKA-project als de Spoorzone. Beide partijen willen graag samen optrekken, om, samen met de wijkbewoners, het beste plan voor de Noordstrook te maken.

Vervolg

Na de bijeenkomst zal de projectorganisatie alle ideeën bekijken. Daarna komen ze met een voorstel voor de inrichting van de Noordstrook. Van maart tot en met mei organiseren ze ontwerpsessies, tot er in juni 2023 een definitief ontwerp klaar is.

Details

  • Wat: Bewonersbijeenkomst
  • Wanneer: Woensdag 15 maart 19:00 – 20:30 uur
  • Waar: Kantoor projectorganisatie Spoorzone, Oude Bennekomseweg 3b, ede
  • Hoe: Je kunt je aanmelden voor de avond door een mail te sturen naar: spoorzone@ede.nl

Meer weten

Als het goed is heb je hierover een brief ontvangen. Je kunt het ook nalezen op de website van de Spoorzone.