2 april a.s. is er een informatiemarkt voor de bewoners in de Reehorst. Op 18 maart jl. was er een bijeenkomst als een soort voorinformatie voor de klankbordgroep – waaronder een kleine afvaardiging van de bewonerscommissie – die op regelmatige basis in contact is met de gemeente over de lopende projecten in de stationsomgeving.

Besproken onderwerpen die relevant zijn voor de Enkawijk:

 • Station is minimaal 1 tot 1,5 jaar vertraagd. Men kon ook nog geen nieuwe inschatting maken want ze mogen niet aanbesteden met dezelfde opdracht. Er gaat gekeken worden of een aantal werkzaamheden (grondonderzoek, verleggen leidingen, etc.) al door gemeente gedaan kan worden wat het risico (dus kosten) voor de aannemer verlaagt. De plannen voor de parkeergarage zijn dus ook met dezelfde 1 tot 1,5 jaar vertraagd.
 • WFC Experience. Officieel besluit wordt deze week genomen. Vervolgens is er een stadsgesprek op 13 juni waarin inwoners geinformeerd worden over plannen en voortgang, waarschijnlijk weer in de Mauritskazerne. Er is geen plan voor parkeervergunningen op het WFC terrein, maar men verwacht wel dat die er gaan komen.
 • Parklaan. Er wordt begonnen met de noordkant voor ontsluiting van Maurits Noord en WFC. Er wordt ook binnenkort begonnen aan de andere kant bij de Poortwachter. Het deel ten zuiden van de Emmalaan – dus ook de aansluiting met de Enkalaan – moet worden ingepast met de werkzaamheden voor het station, maar zal naar waarschijnlijkheid niet voor eind 2022 gereed zijn.

Deze onderwerpen (en meer) zullen uitgebreid gepresenteerd worden op de informatiemarkt op 2 april.
Voor iedereen die wil weten wat de stand van zaken is van de verschillende projecten in de omgeving, en wat dat voor u gaat betekenen, organiseert de gemeente ook dit jaar een inloopbijeenkomst.
U bent welkom op dinsdag 2 april tussen 19.30 uur tot 21.00 uur.
De bijeenkomst is in de Reehorst (Bennekomseweg 24, 6717 LM in Ede).
U kunt zelf bepalen hoe laat u komt. Aanmelden is niet nodig.
Deze avond kunt u bij verschillende informatiekramen informatie krijgen over de volgende projecten rondom het station:

 • Oversteek Emmalaan
 • Spoorzone Ede (nieuw station Ede-Wageningen)
 • Parklaan
 • Kop van de Parkweg
 • World Food Center (WFC)
 • ENKA Noord-West
 • Herinrichting Oranjebuurt
 • Doorfietsroutes Ede-Veenendaal/Ede-Wageningen