De themagroep Jeugd & Sport is opgericht rond eind november 2018.

Wat doet deze themagroep precies?

 • Sport- en spelactiviteiten organiseren;
 • Kinder- en jeugdactiviteiten organiseren;
 • In kaart brengen bestaande situatie speelplekken: inventariseren behoeftes, mogelijkheden tot aanpassingen onderzoeken, voorstellen tot upgrades uitwerken (betere voorzieningen/faciliteiten, meer diversiteit voor alle leeftijden);
 • Experts raadplegen en contacten leggen met diverse partijen;
 • Onderzoek doen naar toekomstige sport- en speelplekken en inspraak proberen te krijgen in de ontwikkeling hiervan;
 • Kinderraad/Jongerenraad oprichten en ondersteunen;
 • Onderzoek doen naar het aanleggen van een beweegtuin en/of een speelbos;
 • Meedenken over de toekomstige ontmoetingsplek voor de oudere jeugd.

Belangrijk voor Op Enka:

 • Een betere spreiding van de speelplekken voor diverse leeftijden over de hele wijk;
 • Er moet weer een voetbalveldje komen en een ontmoetingsplek voor de oudere Enka-jeugd;
 • De faciliteiten/voorzieningen bij de speelplekken kunnen beter;
 • De (oudere) jeugd weet elkaar niet goed te vinden, door het organiseren van activiteiten ontmoeten ze elkaar;
 • Er is meer binnen- én buitenruimte nodig voor de jeugd;
 • In kaart brengen waar er gespeeld en gesport kan worden;
 • De jeugd een stem geven door een Kinderraad/Jongerenraad op te richten;
 • Overlast voorkomen door te zorgen voor goede en veilige ontmoetingsplekken;
 • Bewoners – jong en oud – met elkaar verbinden door samen te sporten en spelen.

De themagroep is bereikbaar via het emailadres . Stuur ons gerust een mailtje als je mee wilt denken, als je jezelf of je kind op wilt geven voor één van onze activiteiten of een vraag/opmerking hebt over een bepaald onderwerp. We horen graag van je!