‘Een auto delen is eigenlijk heel simpel, je kunt er direct mee beginnen’. Aldus Peter Besseling van Mywheels Wageningen. Peter was één van de inspirators op de 2e Meetup Op ENKA op donderdag 12 september in De Fietser. Zo’n 30 buurtbewoners deelden deze avond hun ideeën en vragen over deelmobiliteit en samen ontwikkelden zij een strategie om het in onze wijk van de grond te krijgen (zie slides onderaan).

Waarom Deelmobiliteit? Een vraag die werd beantwoord door de zaal, door de inspirators en ook door middel van polls op Facebook. Auto’s, fietsen, bakfietsen en andere vervoersmiddelen delen draagt bij aan duurzaamheid, aan ruimte op straat voor groen/spelen/minder parkeerdruk, en aan je eigen portemonnee. Door bijvoorbeeld je eigen auto te delen, of een deelauto te gebruiken, heb je veel minder vaste lasten en kun je ook sneller omschakelen naar innovaties zoals de elektrische auto. Gebruikers gaven aan dat het ook vooral flexibiliteit oplevert: een grote auto wanneer dat nodig is, en een kleine/zuinige als het kan. Tot slot zorgt het delen ook voor sociale contacten en een gevoel van gemeenschappelijkheid.

Mywheels en Stapp.in (Johanna de Kruijff) lieten ons zien wat er allemaal al mogelijk is. Als sociale onderneming is Mywheels al fors aanwezig in Wageningen met tientallen auto’s. Iedereen kan al direct en zonder abonnementskosten zijn of haar auto aanbieden. Mywheels wil ook graag meedenken om te kijken of er een Mywheels auto geplaatst zou kunnen worden in de wijk. Volgens hun gebruiksgegevens zou iedere deelauto maar liefst 13 privéauto’s kunnen schelen. Stapp.in liet vervolgens zien hoe hun app een bredere vloot aan (e)mobiliteit eenvoudig beschikbaar kan maken. Zij hebben al twee auto’s in Kernhem en denken graag mee over een opstartconstructie Op ENKA. Belangrijk voor Stapp.in is wel dat er een community is die het delen goed lokaal kan begeleiden.

Het laatste half uur hebben drie groepen nagedacht over de stappen die nodig zijn om het van de grond te krijgen. Het blijft immers een kip-ei verhaal (weinig vraag -> weinig aanbod -> weinig vraag…). Stappen die werden benoemd waren o.a. het in kaart brengen van huidig aanbod in de wijk, mensen enthousiasmeren ook mee te doen, positieve verhalen te delen, met bedrijven samenwerken (zij hebben een ander, aanvullend mobiliteitsprofiel), en zelfs een lok e-auto (en uitprobeerdagen).

Een prikkelende avond, die met dank aan De Fietser goed werd verzorgd. En met genoeg aanknopingspunten om aan de slag te gaan. Meerdere deelnemers zullen de komende tijd verkennen hoe we deelmobiliteit aan de praat gaan krijgen. Stay posted!

Wil je meedenken of heb je goede ideeën? Mail dan naar nieuws@op-enka.nl.
Wil je op de hoogte blijven van initiatieven en evenementen Op ENKA? Schrijf je in op https://op-enka.nl/nieuwsbrief-aanmelden.