De geplande groenstrook komt er pas in 2026 als het aan de projectontwikkelaar ligt. Een groep bewoners komt in actie. Je kunt hen steunen als je dat wilt.


Update …

Op 21 december zijn zes bewoners samen met een vertegenwoordiging van de gemeente (wethouder, projectleider, woordvoerder), de projectleider van AM en de projectleider van de Spoorzone bij elkaar gekomen. De bewoners kijken terug op een goed eerste gesprek. Er is nog niets concreet uitgesproken omdat de bewoners nog onvoldoende inzicht hebben in de feitelijke situatie. Op 11 januari is een volgend gesprek in deze zelfde samenstelling. De Gemeente en AM hebben toegezegd om de bewoners voor die tijd van de gevraagde informatie te voorzien.


In 2023 zou in de ‘Noordstrook’ tegenover de muurwoningen een mooi groen park worden aangelegd. Maar de projectontwikkelaar heeft laten weten dat er nu 185 parkeerplaatsen voor bezoekers van de Fietser komen. Tijdelijk. Maar ‘tijdelijk’ is in dit geval tot 2026. In de brief van AM/ De Grondbank zie je hun plannen, waarmee ze overigens al begonnen zijn.

Actie!

Een groep bewoners is het hier niet mee eens. Omdat het niet volgens de afspraken en het bestemmingsplan is. Daarin staat dat dit gebied groen moet worden, en een parkeerterrein is dat niet. Zelfs het trapveldje en de tafeltennistafel worden opgeofferd. Zij willen dat de aanleg van de parkeerplaats niet doorgaat.

Handhaven bestemmingsplan

Momenteel wordt door bewoners van de Akulaan massaal een ‘verzoek tot handhaving’ ingediend bij het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Ede. Daarin vragen ze dat het bestemmingsplan moet worden nageleefd. Wat zou betekenen dat de tijdelijke parkeerplaats er niet mag komen, en het groen er toch (volgens afspraak) in 2023 komt.

Steun je deze actie?

Ben jij het ook niet eens met de tijdelijke parkeerplaatsen in de Noordstrook? En wil je dat er komend jaar gewoon, volgens plan, een groenstrook komt?

Doe dan ook mee met het verzoek tot handhaving. Hiervoor kun je de voorbeeldbrief gebruiken. Daarin staat ook verder toegelicht waarom de bewoners denken dat de aanleg van het tijdelijke parkeerterrein illegaal is. Hoe meer mensen dit doen, hoe groter de kans dat er geluisterd wordt.

Bestanden downloaden