Een tijd geleden is er een snelheidsmeting gedaan door de gemeente op verzoek van de bewoners.

Er is op 2 locaties gemeten. Een meting ter hoogte van de Bitterzoutloods (Loc 1) en een meting op de zuidelijk rijbaan van de Enklaan ter hoogte van huisnummer 32 (loc 2). Op bovenstaande afbeelding zijn de meetpunten weergegeven.

Bij snelheidsmetingen wordt gekeken naar de 85-percentielwaarde (V85). V85 waarde houdt in dat 85% van het verkeer niet harder rijdt dan de betreffende snelheid. Naast de puntmetingen (uitgevoerd met onze mechanische teller) beschikken we ook over informatie over de gereden snelheid op wegvakniveau.

De resultaten zijn:

  • De V85 op locatie 1 bedraagt 39 km/u (op wegvakniveau 37 km/u);
  • De V85 op locatie 2 bedraagt 39 km/u in oostelijke richting(op wegvakniveau 34 km/u).

De resultaten geven weer dat er wel te hard gereden wordt, maar zijn wat ons betreft (ons = gemeente Ede) niet schokkend te noemen.

Wat hardrijders / grove overtreders betreft hebben we op locatie 1 twee voertuigen gemeten die harder dan 50 km/u rijden. Op locatie 2 is geen voertuig met een hogere snelheid dan 50 km/u geregistreerd.

UPDATE: Na de vakantieperiode is er overleg gepland om de resultaten te bespreken en te bepalen welke maatregelen getroffen kunnen worden.