Op 31 augustus is het eindelijk zover; de nieuwe basisschool De Ontdekking opent haar deuren in het Kantinegebouw op Enka! Hier zijn wij blij mee. De opening van de school betekent ook wat voor de omgeving. De Gemeente Ede geeft hierover de volgende informatie.

Schoolplein en parkeren

De inrichting van de buitenruimte van het Kantinegebouw is onderdeel van een experiment, hier heeft u mogelijk al eerder over gehoord of over gelezen. De kern van het experiment is dat veel ruimte is gemaakt voor een groot, veilig en groene schoolomgeving en minder ruimte voor autoverkeer en parkeren. Dit zorgt er tijdens de corona maatregelen ook voor dat er genoeg ruimte is voor kinderen en ouders. Dit experiment lukt als zoveel mogelijk ouders van De Ontdekking hun kind op de fiets of lopend naar school brengen/laten gaan. Als het toch noodzakelijk is om met de auto te komen, kunnen ze de auto op enige afstand parkeren. Het experiment duur twee jaar. Als het experiment positief uitpakt, en mensen daadwerkelijk zoveel mogelijk fietsend of lopend naar school kunnen komen, zal het grote, groene schoolplein definitief worden.

Schoolstraat

We vragen de ouders dus om de auto zoveel mogelijk te laten staan. Om dit gedrag te stimuleren richten we een zogenaamde schoolstraat in. De schoolstraat loopt vanaf het Poortgebouw tot aan de kruising Sterkerij/Logerij. Zie het blauw gestippelde gebied op het kaartje. Het dranghek komt te staan bij de paarse aanduiding op de kaart. Automobilisten zal worden gevraagd zover mogelijk van de school te parkeren (bv. ook noordkant Poortgebouw)

De schoolstraat loopt vanaf het Poortgebouw tot aan de kruising Sterkerij/Logerij. Zie het blauw gestippelde gebied op het kaartje. Het dranghek komt te staan bij de paarse aanduiding op de kaart. Automobilisten zal worden gevraagd zover mogelijk van de school te parkeren (bv. ook noordkant Poortgebouw). Tijdens de haal- en brengtijden van de school is de schoolstraat niet toegankelijk voor auto’s van de (ouders van de) school. ’s Morgens is dit tussen 8:15-8:45 uur en ’s middags tussen 13:45-14:15 uur. Ouders die toch met de auto naar school komen, kunnen even parkeren aan de Logerij. In de eerste weken is de schoolstraat afgesloten door een dranghek, bemand door vrijwilligers. We hopen dat dit daarna niet meer nodig is.

Als direct omwonende kunt u met de auto de straat inrijden tijdens de haal- en brengtijden. In de eerste weken kunt u aangeven bij de vrijwilligers dat u omwonende bent. We vragen u wel om extra alert te zijn op de schoolgaande kinderen. Als het lukt om tijdens de haal- en brengtijden niet met de auto door het gebied te rijden, waarderen we dat zeer. Maar als dit voor u niet haalbaar of wenselijk is, hebben we daar natuurlijk begrip voor.

Richtinggevend ontwerp schoolplein ‘De Ontdekking’