Op 1 september start de Oranje Nassau School in het kantinegebouw. In 2021 verhuizen ook de andere partijen naar het kantinegebouw. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de plannen voor het schoolplein en een veilige omgeving rondom het gebouw. Wij zijn blij met de steun die we van de diverse partijen hebben gekregen. Ouders en omwonenden waren positief tijdens de informatiebijeenkomst in februari een ook de wethouder heeft de afgelopen maand zijn steun (nogmaals) uitgesproken.

Het ontwerp
Graag willen we jullie een inkijkje geven in het voorlopige, en groeiende ontwerp van het schoolplein. Zie hiervoor het filmpje met een gesprek met wijkbewoner Sjoerd Brandsma. Binnenkort worden op deze website meer filmpjes geplaatst. Zie hier een filmpje over de verkeersveiligheid rondom het kantinegebouw.

Planning
Door diverse factoren is het niet mogelijk om op 1 september het schoolplein ingericht op te leveren. Wij verwachten dat we in het najaar en de winter (een groot deel van) het schoolplein kunnen inrichten. In 2021 worden ten slotte de gymzaal en de parkeerplaatsen op de hoek van de Spinnerij-Sterkerij opgeleverd.

Hulp gevraagd
Wij zijn nog op zoek naar bewoners en/of ouders van leerlingen die willen meehelpen om van het schoolplein een succes te maken. Lijkt je het leuk om mee te werken aan het inrichten van het plein, het bouwen van een pergola of wat dan ook mail dan naar schoolplein@op-enka.nl.