Na een jaar aan voorbereidingen heeft het ontwerpteam in samenwerking met OBB Speelspecialisten de afgelopen 2 maanden hard gewerkt aan het ontwerp van de buitenruimte van het ENKA Kantinegebouw. Dit centrale punt van onze wijk moet een groene en veilige plek worden waar omwonenden, ouders en kinderen van de Oranje Nassau School zich prettig voelen. We hebben daarom ook 2 bijeenkomsten georganiseerd om van iedereen input te krijgen.

Ontwerpfestival 22 januari

Op woensdag 22 januari vond het ontwerpfestival plaats. Alle kinderen van de Oranje Nassau School hebben meegedacht over hun droomschoolplein. De kleuters hebben tekeningen gemaakt, groep 3 en 4 mochten vrij ontwerpen en de bovenbouw gingen aan de slag binnen de beperkingen van de beschikbare ruimte. Bij alle sessies liepen leden van het ontwerpteam en de speelspecialisten van OBB rond om de kinderen professionele feedback te geven. Deze ochtend bleek onder andere dat de kinderen heel graag een combinatie zien van open plekken om te rennen en met een bal te spelen en meer afgeschermde plekken om rustig te zitten of je te verstoppen. Glijbanen, een zandbak en materialen om zelf mee te bouwen kwamen ook veel terug. Maar ook zwembaden, kabelbanen en een heuse schoolboerderij werden voorgesteld.

In de middag is aan de leerkrachten gevraagd wat zij belangrijk vinden aan het schoolplein. Zij gaven aan dat ze vooral spanning voelen tussen de combinatie van voetballen en een beperkte ruimte voor alle kinderen. Ook werd er nadrukkelijk gewezen op het belang van een relatief ‘schoon’ plein, waarbij niet elke pauze bakken met zand naar binnen worden gelopen.

’s Avonds konden ouders en omwonenden reageren op de schetsen die overdag waren gemaakt met de kinderen. Tevens konden zij natuurlijk zelf input geven en vragen stellen. Ook ’s avonds bleek dat de wijk vooral behoefte heeft aan een doordacht plan waarin rust, spelen en groen elkaar goed aanvullen. Belangrijk daarbij is dat het plein ook na schooltijden toegankelijk en veilig blijft.

Inloopavond 19 februari 2020

Op basis van de enorme hoeveelheid goede ideeën is vervolgens door OBB een conceptontwerp voor de buitenruimte van het ENKA Kantinegebouw voorbereid. Daarbij is ook een mobiliteitsplan en beheerplan opgesteld. Op woensdag 19 februari konden alle geïnteresseerden dit ontwerp en het verhaal erachter inzien. Veel aandacht ging uit naar het ontwerp van het schoolplein. Het is een fantastisch plan met een mooi verhaal! Daarnaast is er natuurlijk ook aandacht voor de directe omgeving rondom het kantinegebouw en schoolplein. De reacties tijdens de inloopavond waren heel positief: velen konden zich nauwelijks nog voorstellen dat het oorspronkelijke plan zo weinig ruimte gaf aan spelen en groen.

Hoe nu verder?

Het concept ontwerp schoolplein, het concept mobiliteitsplan en concept beheerplan wordt in de komende tijd nog afgestemd met de gemeente en andere betrokken partijen. In maart zal het definitief worden gemaakt, zodat in het voorjaar en de zomer de basis voor het ontwerp aangelegd kan worden. In de tussentijd zijn wij ook hard bezig om subsidiegelden binnen te halen om de basis van het plein te kunnen uitbreiden met alle leuke ideeën die in het ontwerp staan vermeld.