In 2014 zijn we begonnen met een groepje bewoners in toen nog een wijk van zo’n 150 huizen en noemden ons “Bewonerscommissie Op Enka”. Gedurende de jaren hebben we in verschillende samenstellingen veel mooie activiteiten georganiseerd en initiatieven ontplooid. Denk aan de burendagen, schoonmaakacties, loopgroepjes etc. Maar ook de contacten met de projectontwikkelaar en de gemeente Ede, parkeervergunningen, gezamenlijke groene daken inkoop, de ruimte rond de school, … en nog vele andere dingen. Er zijn veel contacten in de wijk ontstaan die er anders niet allemaal waren geweest. Hier hebben we met elkaar aan bijgedragen!

We hopen dat de vele initiatieven door zullen gaan en er vele nieuwe zullen ontstaan. Om dit te ondersteunen hebben we onlangs de stichting Bewoners Op Enka opgericht. Dit doet de stichting door:

  • Het bieden van een platform waarop bewoners elkaar kunnen vinden (facebook, website, e-mailnieuwsbrief).
  • Het aanjagen van initiatieven in de wijk door minimaal één keer per jaar een “wijkborrel” te organiseren. Hier kunnen initiatieven zichzelf presenteren en gelijkgestemden vinden.
  • Het beheren van financiën die nodig zijn voor initiatieven, en in voorkomende gevallen subsidies op naam van de stichting aanvragen.

De stichting is dus vooral bedoeld voor ondersteuning en daarmee meer op de achtergrond actief. De wijkinitiatieven komen uit de wijk, wellicht door jou!

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door Marieke Overduin (voorzitter), Ibrahim Palaz (secretaris) en Dennis Janse (penningmeester).

Misschien heb je na het lezen van dit bericht nog vragen of ideeën, laat het weten via info@op-enka.nl / 085-2018838.

Gemeente Ede en AM hebben (financieel) ondersteund bij de oprichting van de stichting. Wil je de activiteiten van de stichting ook financieel ondersteunen, dan kan dat via: https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Ecxe7RdsQoiulpdBBqHO2g

Gegevens Stichting Bewoners Op Enka:
KVK-nr: 80287824
IBAN: NL90 RABO 0361 9059 20