luchtfoto enka

Oproep van bewoners Barneveld aan Edenaren uit de Enka wijk om aan te sluiten bij actie rondom vervuilde grond

Afgelopen tijd is er veel aandacht geweest voor de bouwgrond in een wijk in Barneveld en andere gemeenten waaronder Ede.
Door Vink is op verschillende plekken vervuild zand gestort. Een groep bewoners uit Barneveld hebben zich verenigd en hebben gesproken met een advocaat om eventuele stappen te ondernemen. Zij zijn bezig om een stichting op te richten.
Deze Barnevelders vragen andere bewoners, ook uit Ede, of zij zich aan willen sluiten. Is het niet vanwege
de grond, dan wel vanwege geleden imago schade en eventuele waardevermindering van huizen.


Zand had nooit in woonwijken gestort mogen worden

De Gelderse omgevingsdienst heeft onderzoek gedaan naar de zandgrond van Vink. Daar kwam uit naar voren dat het zand niet toegepast mocht worden in woonwijken. Vink heeft vervolgens het zand op een andere manier getest bij bureau Certicon.
In het rapport van de omgevingsdienst is te lezen dat deze testen niet kloppen. Het blijkt dat dit zand nooit in deze wijken gebruikt had mogen worden. Zie ook bericht Omroep Gelderland.


Zand en sanering op Enka

Momenteel worden er opnieuw onderzoeken gedaan. Voorlopig kan geconcludeerd worden dat er niet direct gevaar is voor de volksgezondheid. Zeker weten doen we dat echter nog niet.
In de Enka wijk in Ede is ook 80 ton door Vink gestort en terecht gekomen in enkele tuinen en kruipruimten. Hier wordt door de gemeente nu onderzoek naar gedaan.

In 2010 is de hele Enka wijk gesaneerd, waarschijnlijk is dit ook door Vink gedaan. Dit is weliswaar onder toezicht van de Gelderse omgevingsdienst gebeurd, maar nu blijkt dat Vink niet een echte betrouwbare partner is gebleken. Zij hebben in Achterveld waar ook vervuilde grond ligt, de uitkomsten van de test zodanig gewijzigd dat het goedgekeurd werd. (zie uitzending van Zembla) Het is moeilijk voor de Gelderse Omgevingsdienst om zicht te kunnen houden en goed te controleren. 

Alles is aan het licht gekomen omdat journalisten die bezig waren met een ander onderzoek, toevallig op de zaak van het vervuilde zand terecht kwamen. Hierdoor is de zaak aan het rollen gegaan. 


Wat kunnen advocaten en verenigde bewoners doen?

Zij kunnen bijvoorbeeld het bevoegd gezag dwingen om maatregelen nemen om te saneren. Nog steeds is niet duidelijk waar de grond vandaan komt. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat deze grond zwaar vervuild was.

Voor mensen die meer informatie willen over de groep in Barneveld die een stichting willen vormen kun je dit mailadres gebruiken.