Om het Enka nog mooier, duurzamer en gezonder te maken werken we als werkgroep vanuit de bewonerscommissie aan het gezamenlijk realiseren van groene daken op platte schuurtjes en uitbouwen. Door dit gezamenlijk te hopen we dit eenvoudiger en goedkoper te maken voor jullie als buurtbewoners. De afgelopen maanden hebben we daarom een projectplan opgezet, de interesse gepeild, subsidies aangevraagd en offertes opgevraagd. Door deze werkzaamheden hopen we dat het voor zoveel mogelijk bewoners mogelijk wordt om een groen dak te laten realiseren.
Een groen dak ziet er aantrekkelijk uit kan makkelijk gerealiseerd worden en heeft een positief effect op natuur en leefomgeving. De voornaamste voordelen worden hier door Groendak.info beschreven.
We hebben verschillende groene daken met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt dat op de meeste schuurtjes een sedumdak gerealiseerd kan worden (zie foto’s). Uit de offertes die we hebben opgevraagd is gebleken dat Groendak.info de beste kwaliteit levert voor de scherpste prijs. Ook hebben zij een vergelijkbaar project in Utrecht naar volle tevredenheid gerealiseerd. Er is afgesproken dat een(schuur)dak van 6 m² inclusief leggen is 399 euro kost. Het is ook mogelijk het sedumdak zelf te leggen en alleen de materialen door Groendak te laten leveren. Bij levering van +/-10 schuurtjes kost het materiaal voor 6 m² ongeveer 260 euro.
Na 31 maart 2019  ontvang je een persoonlijke offerte van Groendak.info. Lever ook je Ede-Doet bonnen in om de aanschafkosten nog verder te verlagen en bespreek de plannen met je buren!

Er is subsidie aangevraagd en (mondeling) toegezegd. De hoogte van de subsidie per huishouden is afhankelijk van het aantal definitieve deelnemers. Om voor deze provinciale subsidie in aanmerking te komen gelden momenteel de volgende spelregels;

 • De sluitingsdatum van de offerteronde is 31 maart 2019.
 • Het groene dak dient voor 31 augustus gerealiseerd te kunnen worden.
 • Alleen woningen op het ENKA terrein komen in aanmerking voor deze subsidie.

Hartelijke groet,
Namens de werkgroep groene daken
Astrid, Arjon en Sander
groen@op-enka.nl

Aanvulling 1 april 2019:

Aangaande de subsidie geldt dat de Werkgroep Groene Daken de verkregen subsidie (achteraf) zal storten op de rekening van de deelnemer. Hierbij krijgt iedere deelnemer een gelijk percentage subsidie op de door hem betaalde kosten aan Groendak.

Projectplan aanleg groene daken Enka Ede

Aanleiding

Op 13 november 2018 heeft een groep bewoners van Op Enka nagedacht over het verbeteren van de groene ruimte in de woonwijk. Tijdens deze avond is ook nagedacht hoe bewoners geholpen kunnen worden bij het groener en aantrekkelijker maken van hun eigen woning.

Eén van de besproken opties was het promoten van groene daken. Voor een groen dak is het namelijk niet nodig om de net aangelegde tuin weer aan te passen. Een groen dak ziet er aantrekkelijk uit, kan individueel besloten worden en heeft een positief effect op natuur en leefomgeving. De voornaamste voordelen daarbij schuilen in het compenseren van de gevolgen van de klimaatverandering, dit door het verminderen van de hitte in de wijk en het opvangen van water bij forse regenbuien.

Doel

Het doel van dit project is om Op Enka mooier en natuurvriendelijker te maken. Dit willen we doen door het faciliteren van bewoners bij het aanleggen van een groen dak bij hun eigen woning. Het gaat hierbij om de schuurtjes in de tuin van de woningen en eventueel ook om de uitbouw van woningen. We willen de wijkbewoners hierbij helpen door:

 • Bewoners te informeren over groene daken (voordelen, onderhoud, aanleg, …)
 • Te controleren of de daken (van schuurtjes en uitbouw) geschikt zijn voor een groen dak
 • De aanschaf te vergemakkelijken door het voorwerk uit handen te nemen
 • De kosten te verlagen (gezamenlijk inkopen en subsidies)

Door deze onderdelen hopen we dat zoveel mogelijk bewoners beslissen voor een groen dak te gaan. Daardoor wordt Op Enka nog aantrekkelijker voor mens en natuur.

Proces

In november 2018 zijn we begonnen met het verkennen van de benodigde werkstappen en de hiervoor benodigde planning. Hiervoor is er contact geweest met Waterschap Vallei en Veluwe, AM, de Bewonerscommissie, Operatie Steenbreek en de Gemeente Ede. Dit heeft geresulteerd in het volgende stappenplan en globale planning:

 • November 2018
  • Opstellen van een projectplan
  • Verkennen van de mogelijkheid tot subsidie/ondersteuning
 • December 2018:
  • Potentiële interesse peilen bij bewoners
  • Informatie opvragen over de geschiktheid van schuurtjes en uitbouwen Op Enka
  • Contact met verschillende leveranciers om meer inzicht te krijgen in de technische eisen, mogelijke opties en kosten
  • Aanvragen van subsidies
 • Januari 2019
  • Opvragen van 3 offertes bij leveranciers
  • Plannen van een informatieavond (als onderdeel van een avond van de Bewonerscommissie, waarbij ook aanleg tuinen met minder verharding aan bod komt).
 • Februari 2019
  • Organiseren van de informatieavond, met uitgewerkt aanbod voor bewoners
  • Selecteren van een leverancier en selecteren opties groen daken
  • (Maximale) kosten per dak vaststellen
  • Verspreiden van informatie onder buurtbewoners
 • Maart 2019
  • Deelnemen aan de informatieavond
  • Evt. toegekende financiering inventariseren