Op basis van alle ideeën, gesprekken en een sessie met kinderen van groep 8 is een voorlopig ontwerp voor de Noordstrook gemaakt. In dat ontwerp zit in ieder geval een trapveld en recreatieve voorzieningen. Op dinsdagavond 16 mei wordt dit ontwerp gepresenteerd. Je bent welkom op het kantoor van projectorganisatie Spoorzone. Dan zie je het ontwerp, krijg je uitleg en kun je reageren en vragen stellen.

Lees meer bij Spoorzone

De Noordzone zoals het er kortgeleden uitzag

Wat ging vooraf?

Tijdens de eerste bewonersavond van 15 maart zijn wensen, zorgen en andere opmerkingen voor de invulling van de Noordstrook opgehaald. Daarna is er nog een sessie geweest op basisschool de Ontdekking met kinderen van groep 8. Zij hebben ook meegedacht over de invulling van de Noordstrook met name op het gebied van speelvoorzieningen. Ook zijn gesprekken gevoerd met de bewonersvereniging op Enka, Sportservice de Vallei en het moestuinencomplex.

Voorlopig ontwerp

Op basis van deze gesprekken en de input die is opgehaald tijdens de eerste bewonersavond is een voorlopig ontwerp voor de Noordstrook gemaakt. Deze wordt op 16 mei gepresenteerd. Daar kun je bij zijn.

Praktische zaken

  • Wat: Bewonersavond waarin het voorlopige ontwerp voor de Noordstrook gedeeld wordt
  • Waar: Kantoor projectorganisatie Spoorzone, Oude Bennekomseweg 3b
  • Wanneer: Dinsdag 16 mei, 19:00 – 20:30 uur