De werkzaamheden in het Kantinegebouw vorderen gestaag en we zijn begonnen met inventariseren welke activiteiten in de Kantine georganiseerd zouden kunnen worden door de wijk.

In samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin Ede (CJG), Stichting Bewoners op Enka, Sportservice Ede en Malkander is er een vragenlijst opgesteld die u van 4 t/m 14 februari kunt invullen.

Wij geloven dat een buurt leuker, socialer en veiliger wordt als buren elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich samen inzetten voor de buurt. In de afgelopen jaren zijn er tal van activiteiten georganiseerd door en met Enka-bewoners.

Veel activiteiten vinden tot nu toe buiten plaats. Met de komst van Bzzzonder in de zomer van 2022 zal er ook een “buurthuiskamer” komen, waar we als buurt elkaar ook binnen kunnen ontmoeten. Ook de gymzaal kan gehuurd worden. Dit biedt nieuwe mogelijkheden.

Graag willen we meer inzicht krijgen in de behoefte aan activiteiten die samen met andere Enka-bewoners ondernomen kunnen worden. Heeft u een idee of initiatief voor een activiteit waar u of een ander graag mee aan de slag wilt of bij wilt helpen? Graag nodigen wij u uit om deze korte vragenlijst in te vullen. U vind de vragenlijst op: https://op-enka.nl/vragenlijst

De vragenlijst bestaat uit enkele meerkeuzevragen en open vragen. We verwerken uw antwoorden anoniem en vertrouwelijk. Invullen duurt ongeveer 5 minuten.

Voor vragen kunt u contact opnemen met info@op-enka.nl of telefoonnummer 085-2018838 (dit nummer is van stichting Bewoners op Enka).

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage via deze vragenlijst!

Centrum voor Jeugd en Gezin Ede (CJG),
Stichting Bewoners op Enka,
Sportservice Ede
Malkander