Beste buurtbewoners,

Op 20 maart 2021 hebben we als bewonerscomité een inspraakreactie (zienswijze) ingediend bij de gemeente op de startnotitie van de transformatie van het Horapark, die door 189 huishoudens van de Enkawijk is ondertekend. Naast onze inspraakreactie heeft de gemeente nog 21 andere reacties mogen ontvangen. Al die reacties hebben tot wijziging van de startnotitie geleid.

Op 29 juni is deze aangepaste startnotitie en een inspraaknota gepubliceerd op de website van de gemeente van Ede: www.ede.nl/horapark. Deze zullen op donderdag 9 september 2021 besproken worden in de gemeenteraad tijdens de oordeelvormende vergadering.

Bijgevoegd vind je een brief die we gaan delen met de gemeenteraad voor de oordeelvormende vergadering, zodat onze mening en visie kan worden meegenomen in de besluitvormende vergadering van 23 september.

In deze brief uiten wij onze zorgen op de plannen van de ontwikkelaars die de natuurwaarden van dit kwetsbare gebied bedreigen. We pleiten voor terughoudendheid en voor de ontwikkeling van een integrale structuurvisie waarbij balans gezocht wordt tussen oplossing van woningnood en de versterking van natuurwaarden. Aan de gemeenteraad vragen we om zich te richten op een passende nieuwe bestemming van de bestaande bebouwing, maar hierbij geen nieuwbouw plaats te laten vinden.

Net als bij de inspraakreactie, willen we jullie vragen om naar de brief te kijken en te stemmen. Kun je je in de punten helemaal of grotendeels vinden? Sluit je dan aan en onderteken de brief. Ook hier geldt weer, hoe meer mensen ondertekenen, hoe meer draagvlak en hoe belangrijker daarmee ons geluid voor de gemeenteraad. Stemmen kan tot en met dinsdag 21 september, daarna zullen de definitiive aantallen worden gedeeld aan de gemeenteraad..

Ondertekening met naam en adres is voor draagvlak het meest waardevol. Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt ter ondertekening. Je kunt natuurlijk ook anoniem ondertekenen.

Als aanvulling op de brief zullen we als bewonerscomité de fracties voorafgaand aan de fractievergaderingen, die maandag 6 september zullen plaatsvinden, toespreken om onze visie op de hernieuwde startnotitie en inspraaknota te delen.

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur een bericht via het Discord kanaal (#nieuwe-bestemming-horapark) of mail ons op horapark@op-enka.nl.

Alvast veel dank voor je medewerking!

Bewonerscomité Enka-Horapark – horapark@op-enka.nl

Brief voor de raad (pdf)