Help de padden bij hun reis

Help de padden bij hun reis

De paddentrek is begonnen! Zoals ieder jaar maken de padden een levensgevaarlijke tocht van het Hoekelumse bos, over de Horalaan, door het Horapark richting de poelen bij de Enkawijk. Daar leggen ze in het water hun eitjes. Kom jij helpen met ‘paddenrapen’, zodat ze...
Bewonerscomité Enka-Horapark krijgt officiële status

Brief aan gemeenteraad over Horapark

Beste buurtbewoners, Op 20 maart 2021 hebben we als bewonerscomité een inspraakreactie (zienswijze) ingediend bij de gemeente op de startnotitie van de transformatie van het Horapark, die door 189 huishoudens van de Enkawijk is ondertekend. Naast onze inspraakreactie...
Zienswijze Horapark ingediend

Zienswijze Horapark ingediend

Beste medebuurtbewoners, Op 13 maart 2021 verscheen het bericht ‘Zienswijze Horapark’ waarin werd aangegeven dat een Bewonerscomité een zienswijze had opgesteld en voornemens was deze bij de gemeente in te gaan dienen. Ook was gevraagd om de zienswijze te ondertekenen...
Bewonerscomité Enka-Horapark krijgt officiële status

Zienswijze Horapark

Beste medebuurtbewoners, De gemeente Ede wil het Horapark herontwikkelen (zie: www.ede.nl/horapark). Een groep Enka-bewoners vindt het belangrijk dat omwonenden hierbij worden betrokken en hebben zich georganiseerd in het buurtcomité Horapark Enka. In dit comité...