Beste medebuurtbewoners,

Op 13 maart 2021 verscheen het bericht ‘Zienswijze Horapark’ waarin werd aangegeven dat een Bewonerscomité een zienswijze had opgesteld en voornemens was deze bij de gemeente in te gaan dienen. Ook was gevraagd om de zienswijze te ondertekenen als je je in de punten helemaal of grotendeels kon vinden.

Bij deze willen we jullie graag een status update geven. Op maandag 22 maart 2021 heeft iemand vanuit het Bewonerscomité de Zienswijze (zonder ondertekeningen) fysiek bij de gemeente gebracht en op dinsdag 23 maart 2021 is de versie met ondertekeningen per mail verzonden. Nu is het wachten op de reactie van de gemeente, en wanneer die komt zullen we iedereen die die heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven daarvan informeren. Eventuele vervolgstappen zullen dan ook gecommuniceerd worden.

Bij deze de meest recente versie van de zienswijze zoals die is ingediend bij de gemeente (pdf): Zienswijze_Horapark_Definitief_22032021

Tot slot nog een korte opmerking naar aanleiding van de in de media verschenen communicatie. Het Bewonerscomité realiseert zich goed dat er niet namens ‘alle Enka bewoners’ wordt gesproken ondanks dat het schrijven over deze situatie wel deze suggestie kan wekken. We communiceren namens ieder die haar of zijn steun heeft gegeven aan de zienswijze (momenteel 256 steun betuigingen) en geven dit ook expliciet aan bij alle partijen waar we contact mee hebben. Met betrekking tot de plannen voor het Horapark is iedereen vrij om haar of zijn mening daar over te vormen en te uiten. Vanuit het comité spreken we ons uit voor wat er in de zienswijze is beschreven.

Hartelijke groet,
Bewonerscomité Enka – Horapark