Beste medebuurtbewoners,

De gemeente Ede wil het Horapark herontwikkelen (zie: www.ede.nl/horapark). Een groep Enka-bewoners vindt het belangrijk dat omwonenden hierbij worden betrokken en hebben zich georganiseerd in het buurtcomité Horapark Enka. In dit comité zitten buren met kennis op het gebied van recht, landschap, ecologie, architectuur, politiek en bestuurskunde. Gezamenlijk hebben wij een zienswijze opgesteld voor de gemeente. Het is belangrijk om nu een zienswijze in te dienen, zodat we in een volgende fase eventueel bezwaar kunnen indienen tegen de plannen op Horapark.

Het buurtcomité vindt 500 woningen op Horapark veel te veel. In de zienswijze vragen wij de gemeente aandacht voor het volgende:

  1. Negatieve gevolgen voor de natuur
  2. Te grote toename van verkeer en parkeerdruk
  3. ‘Optopping’ en nieuwbouw veroorzaken hinder en verminderen woongenot Enka
  4. Te eenzijdige invulling en te laag voorzieningenniveau (extra druk op de school)
  5. Geplande horeca en verblijfsrecreatie is niet nodig
  6. Onzorgvuldig(e) proces en besluitvorming, betere participatie van omwonenden

De hele zienswijze lees je hier: Zienswijze_Horapark_Definitief_14032021

Kun je je in deze punten helemaal of grotendeels vinden? Sluit je dan aan en onderteken de zienswijze! Hoe meer mensen ondertekenen, hoe meer draagvlak en hoe belangrijker ons geluid is voor de gemeenteraad. Doe dit uiterlijk 22 maart, daarna wordt de zienswijze verstuurd. Natuurlijk kun je, ook naast ondertekening van deze zienswijze, zelf een eigen (aanvullende) zienswijze indienen.

Ondertekening met naam en adres is voor draagvlak van de zienswijze het meest waardevol. Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt ter ondertekening en als je dat wilt om je te informeren over de ontwikkelingen op Horapark. Je kunt natuurlijk ook anoniem ondertekenen.

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur een bericht via het Discord kanaal (#nieuwe-bestemming-horapark) of mail ons op horapark@op-enka.nl. Discord werkt het snelst, de mailbox wordt niet dagelijks gelezen.

Alvast veel dank voor je medewerking!

Buurtcomité Horapark Enka
horapark@op-enka.nl

Zienswijze (pdf): Zienswijze_Horapark_Definitief_14032021* Om visueel weer te geven welke bewoners deze zienswijze te ondersteunen, willen we een weergave maken zoals hieronder. Per adres kan dan worden weergegeven wie de zienswijze ondersteunt en wie niet. Zo kunnen we ambtenaren en bestuurders in een oogopslag laten zien we de zienswijze ondersteunt. Als je hier toestemming voor geeft, nemen we jouw adres hierin op. Anders wordt dit als “niet bekend” weergegeven.