Zoals je misschien nog weet heeft de gemeente Ede grote plannen met het Horapark. Om ervoor te zorgen dat wij als wijk worden gezien als een serieuze gesprekspartner heeft een groep bewoners zich begin 2021 samen georganiseerd in het Bewonerscomité Enka-Horapark. Dit comité zit aan tafel bij de participatiegesprekken over de ontwikkelingen van het Horapark. Nu de plannen steeds concreter worden, heeft het comité besloten een stichting op te richten. Daarbij kunnen ze je (financiële) hulp goed gebruiken.

Hieronder geeft het comité een korte update.

Over het Bewonerscomité Enka-Horapark

Het comité bestaat uit vrijwilligers uit de wijk met verschillende soorten kennis en expertise. Juristen, beleidsmakers, omgevingsmanagers, en andere kennis en ervaring. De rode draad bij ons allemaal: we dragen de unieke natuurwaarden van het Horapark een warm hart toe.

Toen de plannen rondom het Horapark bekend werden gemaakt, heeft een ‘startnotitie’ ter inzage gelegen tussen 25 februari en 24 maart 2021. Op deze startnotitie hebben we als comité onze zienswijze ingediend. Naast onze zienswijze heeft de gemeente nog 21 andere reacties mogen ontvangen. Al die reacties hebben tot wijzigingen in de startnotitie geleid.

Op 29 juni 2021 is de aangepaste startnotitie en inspraaknota gepubliceerd op de website van gemeente Ede. Als reactie hebben we als comité een vervolgbrief (inspraakreactie) geschreven.

Op maandag 6 september 2021 hebben wij de raad toegesproken om de brief toe te lichten. We hebben aangegeven dat we waarderen dat de raad en het college oog hebben voor de woningnood en dat de leegstand in kantoorpanden wordt aangepast om verval tegen te gaan. Dat we blij zijn dat er geen exacte aantallen voor woningbouw worden genoemd, maar dat deze worden beoordeeld in relatie tot de (natuur)waarden van het gebied. Maar we hebben ook onze zorgen geuit over de ambitieuze en grootschalige plannen van de ontwikkelaars waarbij een kwetsbaar natuurgebied, met unieke natuurwaarden wordt bedreigd. Daarom pleiten wij voor terughoudendheid. Een flink aantal bewoners van onze wijk heeft aangegeven dat ze onze zienswijze en inspraakreactie ondersteunen (159 huishoudens). Maar niet iedereen. We spreken dus ook niet namens ‘alle Enka bewoners’.

We zitten aan tafel

Sinds de publicatie van de zienswijze en inspraakreactie, hebben we van oktober 2021 tot en met mei 2022 deelgenomen aan verschillende participatiebijeenkomsten en gesprekken met de raad, gemeente, en wethouders. Nadat het een tijdje stil geweest is hebben we inmiddels weer een aantal nieuwe gesprekken gehad met Stichting Milieu Educatie (SME), wethouders en gemeente. Waarvan de eerste op 9 november 2022 was.

Het comité wordt een stichting

Omdat we nu langzaam in een fase komen dat de plannen rondom het Horapark echt vorm gaan krijgen, is het belangrijk dat het comité een rechtspositie heeft. Daarom hebben we besloten een stichting op te zetten. Daardoor worden we nog serieuzer genomen door de andere partijen.

We kunnen je hulp goed gebruiken

Dit is echter niet zomaar gebeurd en vraagt om een investering van ongeveer 500 euro. Als je het ook belangrijk vindt wat met Horapark gebeurt, dan kun je ons financieel steunen via een steunactie. Ieder bedrag is welkom. Met jouw hulp kunnen we ons blijven inzetten, zodat er goed en zorgvuldig wordt omgegaan met het bijzondere park.

Je kunt ook onderdeel worden van de actieve groep: je bent van harte welkom. In het bijzonder zijn we nog op zoek naar een ecoloog.

Meer informatie en bijblijven

Heb je nog vragen of opmerkingen? Stuur ons dan een bericht via het Discord kanaal (#nieuwe-bestemming-horapark) of stuur een mail naar horapark@op-enka.nl.

Regelmatig sturen we een nieuwsbrief met daarin onder andere een update van de gesprekken. Mocht je deze willen ontvangen stuur ons dan ook een mail. Daarnaast zullen we binnenkort een eigen pagina op deze website hebben. Daar vind je ook updates over de plannen, en verslagen over de gesprekken.

Alvast veel dank voor je steun!

Bewonerscomité Enka-Horapark