Gesprekken met de gemeente, politieke partijen en de wethouder ten spijt: het college heeft besloten dat het parkeerbeleid op de Enka ongewijzigd blijft. De bewonerscommissie is de afgelopen twee jaar actief geweest om het parkeerbeleid te wijzigen. Uit een peiling die in juni 2017 onder de bewoners van de Enka is uitgezet bleek duidelijk dat er geen draagvlak is voor het huidige beleid. Bewoners ervaren dat zij onterecht voor een parkeervergunning moeten betalen.

Wat hebben we sinds juni 2017 gedaan?

  • Met de uitkomsten van de peiling onder de arm zijn meerdere gesprekken met politieke partijen gevoerd. Partijen erkenden dat het vreemd is dat bewoners nu al moeten betalen voor niet bestaande overlast. Toch hebben vragen vanuit CDA en PvdA niet geleid tot wijziging van het beleid.
  • Er is wederom een gesprek gevoerd met wethouder Meijer. Dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. We zijn teleurgesteld in de opstelling van de wethouder. De gemeente gaat niets veranderen aan het parkeervergunningensysteem in de Enka. Volgens Meijer zijn er goede afspraken met de wijk en wordt het systeem van een gratis vergunning voor bewoners verlengd tot de P+R garage van Ede-Wageningen open gaat.

Echter: de gratis vergunning geldt alléén voor bewoners die al eerder een vergunning hebben aangeschaft. Nieuwe bewoners worden geconfronteerd met de aanschaf van een vergunning. Ook is er geen oplossing voor de beperkte bezoekerspassen.

Oproep burgermeester
De bewonerscommissie blijft van mening dat de huidige parkeervergunning op Enka onnodig en onterecht is. Er is geen overlast. Desondanks worden bewoners op kosten gejaagd terwijl er bij het station gratis geparkeerd kan worden. We blijven vasthouden en zoeken verder naar mogelijkheden aan dit beleid een einde te maken. We doen ook een oproep aan onze burgermeester Verhulst: we willen een open gesprek waarbij samen mét de bewoners wordt gesproken over het parkeerbeleid. Er moet er een einde komen aan besluiten die voor de wijk worden genomen waarvoor geen draagvlak is. We willen een betrokken gemeentebestuur, niet één die op afstand besluiten neemt.