Dit is het eerste jaarverslag van stichting Bewoners Op Enka. Het dient als verslaglegging van activiteit en initiatief op en rond de wijk Op Enka. Ook verantwoorden we de financiën van de stichting.

De stichting zet zich in voor de leefbaarheid van Op ENKA door:

  • Bewoners bij elkaar te brengen
  • Te makelen voor en tussen initiatieven
  • Het beheren van financiën voor wijkinitiatieven
  • Communicatie over wijkaangelegenheden via Facebook, website, e-mailnieuwsbrief, etc.

We hebben wel een rol in het aanjagen van activiteiten in de wijk (door mensen met elkaar te koppelen), maar niet per se in de organisatie an sich. Hooguit voor een jaarlijkse nieuwjaarsborrel, bewonersavond en/of iets rondom Burendag. Mensen melden zich aan om actief te zijn in de wijk. Dit stimuleren we ook door inschrijvingslijsten hiervoor tijdens bijeenkomsten/evenementen.

Download het jaarverslag van 2021