In 2020 zijn er veel stappen gezet voor de buitenruimte van het Kantinegebouw:

 • 22 januari: het ontwerpfestival met de kinderen, ouders en buren.
 • 19 februari: inloopavond poortgebouw (zie)
 • Voorjaar en zomer: hard gewerkt aan het definitief ontwerp
 • Van April tot Juni: een EdeDoet actie leverde 5.000 Euro op voor de aanleg van groen (zie)
 • In juni is een survey uitgevoerd om inzicht te krijgen in het te verwachten mobiliteitsgedrag van de ouders van de school (zie)
 • Augustus: de verkeersvrijwilligers voor de Schoolstraat geschoold (zie)
 • September: opening van basissschool De Ontdekking en de schoolstraat (zie)
 • Burendag in september: 10 kuub zwart zand verspreid, gaten voor bomen gegraven en onkruid weggehaald (zie)
 • Oktober: de wilgenhut (zie) en speelbuizen (zie) geplaatst
 • Oktober: een EdeDoet actie leverde 3000 Euro op voor een basketbalpaal (zie)
 • November: tijdens de boomplantdag zijn de eerste bomen, struiken en 500 bloembollen gepland (zie)
 • Najaar: de survey over ervaringen met Schoolstraat en Schoolplein uitgevoerd.
 • In de hele periode zijn er vele vergaderingen geweest met onder andere de Gemeente Ede, AM, BOEi, de school, Bzzzonder.
 • Er zijn een groot aantal subsidie-aanvragen voorbereid om het groene schoolplein en de speelobjecten gefinancierd te krijgen.

De volgende stappen:

 • Beslissingen over de subsidie-aanvragen
 • De eerste speeltoestellen worden in eerste maanden van 2021 verwacht
 • er moet een grote schaduw gevende pergola/ buitenklas worden gebouwd en objecten op het schoolplein geregeld. We zoeken nog mensen die het leuk vinden om sponsoring voor de pergola te regelen
 • er moet een grote zandbak voor de kleinste kinderen (ook materialen en financiering)