De resultaten van de peiling over parkeren zijn bekend. Een overgrote meerderheid van de respondenten geeft aan het huidige parkeerbeleid te willen stoppen. Veel bewoners hebben ook een reactie gegeven, waarvoor dank! We gaan binnenkort bij de politiek langs om het parkeerbeleid op Enka onder de aandacht te brengen en ons standpunt toe te lichten.

Download het document.