Op 1 september start de Oranje Nassau School in het kantinegebouw. In 2021 verhuizen ook de andere partijen naar het kantinegebouw. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de plannen voor het schoolplein en een veilige omgeving rondom het gebouw. Wij zijn blij met de steun die we van de diverse partijen hebben gekregen. Ouders en omwonenden waren positief tijdens de informatiebijeenkomst in februari een ook de wethouder heeft de afgelopen maand zijn steun (nogmaals) uitgesproken.

Het ontwerp
Graag willen we jullie een inkijkje geven in het experiment . Zie hiervoor het filmpje met een gesprek met wijkbewoner Marco te Brömmelstroet. Binnenkort worden op deze website meer filmpjes geplaatst. Zie hier een filmpje over het ontwerp van het schoolplein.

Planning
Door diverse factoren is het niet mogelijk om op 1 september het schoolplein ingericht op te leveren. We zullen dan direct, samen met de gemeente en de bewoners van het STOER! project de Schoolstraat bemannen die ervoor zorgt dat ouders die met de auto komen, worden begeleid naar een parkeerplaats op afstand van de school (en gevraagd worden niet meer met de auto te komen). Er zal nauwkeurig worden gemonitord hoe dit uitpakt.

De oorspronkelijke Kiss & Ride wordt tegelijkertijd geschikt maakt voor de kinderen om er te spelen en voor buren om er gebruik van te maken.

Hulp gevraagd
Wij zijn nog op zoek naar bewoners en/of ouders van leerlingen die willen meehelpen om van het schoolplein een succes te maken. Lijkt je het leuk om mee te werken aan het inrichten van het plein, het bouwen van een pergola of wat dan ook mail dan naar schoolplein@op-enka.nl.