Deze week ontvangen alle bewoners op Enka een brief van de gemeente. Hierin staat een uitnodiging om te gaan stemmen voor of tegen de afschaffing van parkeervergunningen in onze wijk.

Ongeacht of je voor- of tegenstemt, het is belangrijk om je mening te geven. De stemming is online en kost dus weinig moeite. Huidige bewoners ontvangen een brief, toekomstige bewoners krijgen een uitnodiging via de bouwer van hun woning.

Het nieuwe station Ede-Wageningen en de bijbehorende parkeergarage worden in onze wijk gebouwd. De gemeente verwacht hiervan veel parkeeroverlast en heeft daarom ruim 10 jaar geleden besloten om een parkeervergunningsysteem in te voeren in een groot deel van onze wijk. De reden voor de vroege invoer is dat bewoners alvast kunnen “wennen” aan het parkeren met vergunning. Een aantal straten in het oostelijke deel van onze wijk zijn vooralsnog uitgezonderd van parkeervergunningen.

Naar aanleiding van dit parkeerbeleid heeft een aantal bewoners de afgelopen jaren al intensief contact gehad met de gemeente. In eerste instantie moest ieder jaar betaald worden voor het verlengen van een parkeervergunning. Dankzij deze gesprekken heeft de gemeente toegezegd dat vergunningen kosteloos worden verlengd, totdat de nieuwe parkeergarage wordt opgeleverd. Helaas heeft de gemeente nog geen goede oplossing kunnen bieden voor het parkeren door bezoekers.

De gemeente heeft inmiddels aangegeven intensiever te willen samenwerken met bewoners rondom dit thema. Om deze reden wordt jullie mening gevraagd over het wel of niet wijzigen van het parkeerbeleid op Enka.

Klik hier voor meer achtergrondinformatie over de parkeervergunningen.