Naar aanleiding van gesprekken van de werkgroep parkeervergunningen met de gemeente, is de wethouder van plan om het parkeervergunningbeleid te ‘bevriezen’. Hieronder lees je in het kort de historie omtrent de parkeervergunningen en de stand van zaken.

Historie

Voor de bouw van de eerste huizen Op Enka heeft de gemeente besloten om in de wijk een parkeervergunningbeleid in te voeren. Door het nog te bouwen nieuwe station Ede-Wageningen zouden bewoners overlast kunnen ervaren door parkerende forensen en zou tevens de te bouwen parkeergarage leeg blijven. Ondanks dat de huidige parkeerplaatsen bij het bestaande station gratis waren is toch gekozen om parkeervergunningen Op Enka meteen in te voeren ‘om bewoners er alvast aan te laten wennen’. Zie voor meer achtergrondinformatie en historie rond parkeren onderaan onder [1].

De bewoners hebben zich vanaf het begin hierover verzet tegen de in hun ogen onnodige parkeervergunningen maar de toenmalige wethouder en ambtenaar wilden van geen wijken weten. In de zomer van 2017 is door de bewonerscommissie een peiling uitgevoerd onder de bewoners van Op Enka. Hierop zijn 301 reacties binnengekomen waarbij 94% tegen en 5% voor parkeervergunningen was [2].
Het standpunt van de bewoners is vervolgens aan wethouder en raadsleden gecommuniceerd:

  1. Het parkeervergunningenbeleid op Enka is onnodig en er is geen draagvlak voor. Daarom moet het parkeervergunningenbeleid stoppen.
  2. Mocht er zich overlast en uitwijkgedrag voordoen wanneer het nieuw te bouwen station officieel in gebruik is genomen, en daar betaald parkeren is ingevoerd, zoeken wij samen met de gemeente naar een oplossing voor dit probleem.

Onder druk van politieke partijen heeft de wethouder in 2017 besloten dat bestaande vergunningen kosteloos verlengd gaan worden tot het nieuwe station gereed is. Bewoners van nieuw te bouwen woningen moesten nog wel een eerste parkeervergunning aanschaffen.

Huidige situatie

We zijn nu bijna 10 jaar verder maar er is nog geen concrete startdatum voor de bouw van het nieuwe station. Er is een nieuwe wethouder en nieuwe ambtenaren, en daarmee ook nieuw inzicht. De kosten voor afgifte vergunningen en handhaving blijken te hoog t.o.v. de opbrengsten en de wethouder heeft daarom plannen om het parkeervergunningbeleid te ‘bevriezen’. Nieuwe bewoners hoeven geen vergunning aan te schaffen totdat het nieuwe station en bijbehorende parkeergarage gereed is. Daarna gaat de gemeente met bewoners in gesprek hoe het vergunningenbeleid er dan uit moet komen te zien. Voor de gemeente tot de intrekking wil overgaan, willen ze wel eerst een draagvlak peiling doen onder bewoners. Deze zou binnenkort moeten gaan plaatsvinden. Hoe deze er precies uit komt te zien is nog niet bekend.

Wordt vervolgd…

[1] Achtergrondinformatie en historie parkeren op Enka (tot 2017)
[2] Resultaten peiling parkeren