De komst van de wijkschool in het kantinegebouw op het ENKA-terrein is een stap dichterbij. De gemeente Ede verbetert namelijk op afzienbare termijn de verkeersveiligheid voor ouders en leerlingen rondom het ENKA-terrein, de Bennekomseweg en de Tooroplaan. Zo komt er voor langere tijd een veilige verbinding.

Dit heuglijke nieuws meldt Stichting CNS Ede na een goed overleg met ambtenaren van de gemeente Ede en de Wethouder Onderwijs Johan Weijland, op 10 oktober. Theo J. van Altena (voorzitter College van Bestuur van Stichting CNS Ede), Leo Trommel (directeur CNS-basisschool Oranje Nassau) en Marco te Brömmelstroet (lid Ouderwerkgroep Verkeersveiligheid Oranje Nassau/ENKA) waren bij het overleg aanwezig.

Draagvlak

Zij blikken vooruit op het proces in de komende weken en maanden, voor de betrokken ouders. Theo J. van Altena: “Na de herfstvakantie vindt er overleg plaats met de MR. Spoedig daarna zal een inloopavond voor ouders van de Oranje Nassau worden georganiseerd. Vervolgens zal een enquête onder de ouders van de Oranje Nassau worden gehouden. Het is immers belangrijk dat voldoende ouders de verhuizing van de Oranje Nassau ondersteunen. Na deze stappen komt de besluitvorming over de verplaatsing van de school in een stroomversnelling. Voor de kerstvakantie zal het definitieve besluit worden genomen. Begin november zullen wij de ouders meer in detail informeren over welke maatregelen genomen worden en over het verdere verloop van het besluitvormingsproces.”