De ouders van basisschool De Ontdekking op ENKA hebben hun kinderen en de buurt een grote dienst bewezen door massaal te voet of te fiets naar school te komen. De eerder geplande Kiss & Ride plek voor auto’s blijkt definitief niet nodig. Daardoor houden de kinderen een groter en groener schoolplein, en een veiligere en prettigere schoolomgeving.

Experiment: kan het ook anders?

Bij de inrichting van de school bleek het niet mogelijk het verlaagde schoolplein groener te maken, door de vervuiling in de directe ondergrond. Daarom zijn de schoolpleincommissie en de Gemeente Ede in 2020 een 2-jarig experiment gestart.

Ouders, kinderen en leerkrachten uit de wijk ENKA werden gevraagd om te voet of te fiets naar school te komen. Ouders, kinderen en leerkrachten van buiten de wijk ENKA werden gevraagd om liefst niet met de auto te komen, of om op afstand te parkeren.

Hiermee werd uitgeprobeerd of de Kiss & Ride plek voor auto’s kon vervallen. Waardoor er toch ruimte zou komen voor een groene inrichting voor de kinderen en de buurt. Hoe mooi het zou kunnen zijn werd door de commissie gepresenteerd in De Droom, een groene speelfabriek.

Afbeelding: De Kiss & Ride is nooit in gebruik genomen, maar aangeplant met groen voor de kinderen en de buurt.

Conclusie: Kiss & Ride niet nodig

In de gehele periode werd het experiment in de gaten gehouden en beoordeeld. In mei 2022 vond de eindevaluatie plaats. Samen met de Gemeente Ede is toen een enquête gehouden. Deze enquête is ingevuld door 310 mensen, zowel ouders, werknemers en de directe buurt hebben hun mening gegeven.

Hierna concludeerde de gemeente dat het experiment was geslaagd. De groene uitbreiding van het schoolplein blijft! Ook zijn er extra paaltjes aangekondigd tussen de gymzaal en het ENKA-huis om de schoolomgeving nog veiliger en autoluwer te maken.

Vraag om blijvende aandacht

De schoolpleincommissie is trots op de kinderen, de ouders, de buren, en de resultaten uit de enquête. Een groter en veiligere schoolomgeving voor de kinderen maken we samen. En het werkt. Ze dankt de Gemeente Ede dat ze met dit experiment het verschil durfden te maken.

Na dit succes heeft de schoolpleincommissie zich ontbonden. Maar de (voormalige) leden wijzen er nog wel op dat de huidige situatie blijft vragen om verantwoordelijkheid, eigenaarschap en leiderschap. De school ligt in een complexe omgeving, en zowel de school als de BSO gaan nog verder groeien. De zorgen die er leven in de buurt vragen daarom alle aandacht, zodat we goede buren voor elkaar kunnen blijven.

Bekijk de resultaten van de enquête

Hier vind je de Uitkomsten onderzoek Kiss and Ride schoolplein ENKA, die laten zien dat het mogelijk is om schoolomgevingen groener en veiliger te maken.

De belangrijkste positieve conclusies uit de enquête:

  • 97% van de ouders en 96% van de werknemers zijn tevreden over het halen/brengen te voet/fiets
  • 85% van de ouders is voorstander van de keuzes in het haal/brengbeleid
  • 88% van alle respondenten vindt de uitbreiding van het schoolplein een goed idee
  • 86% van alle respondenten is voorstander voor het uitproberen van een woonerf. Een grote meerderheid wenst een rustiger verkeersbeeld

Ook zijn er nog wat aandachtspunten:

  • 57% van alle respondenten ervaarde overlast door bouwverkeer
  • Er zijn in de directe buurt en onder ouders zorgen over onveilig parkeren, de toekomstige groei van de school/kinderdagverblijf en het eigenaarschap