Zaterdag 10 februari organiseerde HoogOverEde.nl een informatiemiddag in de raadszaal in Ede over de laagvliegroutes over de Veluwe vanaf vliegveld Lelystad. De laagvliegroutes zijn precies boven het Enka terrein gepland.

Zie www.hoogoverede.nl voor een compleet verslag.

Een beknopte samenvatting:

Wethouder Leon Meijer was de eerste spreker en vertelde in het kort welke activiteiten hij namens de gemeente had genomen om de minister te bewegen de vluchten uit te stellen tot na de herindeling van het luchtruim zodat hoger gevlogen kan worden.

Vervolgens was het woord aan Leon Adegeest, die recentelijk uit het overleg (de Alderstafel) is gestapt vanwege de onvolledige informatieverstrekking. In een duidelijk verhaal legde hij op eenvoudige wijze uit dat het door de minister genoemde plafond van 45.000 vluchten eenvoudig door de vluchtleiding uitgerekt kan worden tot 80.000 vluchten.

Daarna legde Lector Duurzame Luchtvaart Paul Peters uit dat de groei van het vliegverkeer ervoor zal zorgen dat de klimaatdoelstellingen van Parijs nooit gehaald kunnen worden. Sterker nog, het vliegverkeer valt volledig buiten alle maatregelen.

Als laatste kwam Willem Wiskerke van Greenpeace aan het woord. Hij legde uit dat Greenpeace zich nog aan het orienteren is of ze zich wil aansluiten bij de campagne tegen Lelystad, tegen Schiphol en tegen het vliegverkeer in het algemeen. Hij droeg wel enkele tips aan hoe burgers zich konden verzetten tegen de maatregelen van de regering.

Robert Tieskens legde in een gloedvol betoog hij uit op welke basis hij een formele klacht heeft ingediend bij de Europese Commissie over het niet juist naleven van de Europese richtlijnen door de Nederlandse overheid.

Tenslotte konden de aanwezigen vragen stellen aan bovengenoemde panelleden.