Op 16-02-2021 heeft de gemeente Ede een deel van de bewoners van de Enka wijk op de hoogte gesteld van de plannen voor de doorontwikkeling van het Horapark. Voor diegene die deze communicatie niet hebben ontvangen, zie hier het bericht: www.ede.nl/horapark.

Om ervoor te zorgen dat wij als wijk worden gezien als een serieuze gesprekspartner van de gemeente bij het verder ontwikkelen van de plannen, heeft een groep bewoners zich samen georganiseerd in een Comité.

Middels het combineren van onze verschillende achtergronden, ervaring en expertise, werken wij aan een zienswijze om zo onze observaties, ideeën en eventuele zorgen met de gemeente op een gezamenlijke manier te delen. Door ons samen te verenigen, met de gemeente in gesprek te gaan, en dit dialoog gedurende de verdere ontwikkeling van de plannen voor het Horapark in stand te houden, hopen we onze meningen en argumenten bij de gemeente kenbaar de maken zodat deze meegenomen kunnen worden in de plannen van het Horapark. De balans tussen doorontwikkeling van het Horapark, het behoud van de natuur, en het woongenot van de omwonenden staat daarin centraal.

Mocht je hier meer over willen weten, neem dan contact op met één van de initiatiefnemers via het Discord kanaal (#nieuwe-bestemming-horapark) van de wijk. Momenteel organiseren wij ons nog via dit platform. In een later stadium zal dat mogelijk veranderen.

Bewonerscomité Enka – Horapark

NB: zit je nog niet op Discord, kijk dan op: Nieuw communicatiekanaal voor iedereen in de wijk: Discord!