Stichting Enka-Horapark e.o.

De gemeente Ede heeft grote plannen met het Horapark. Om ervoor te zorgen dat wij als wijk worden gezien als een serieuze gesprekspartner heeft een groep bewoners zich georganiseerd in de Stichting Enka-Horapark e.o. Deze stichting zit aan tafel bij de participatiegesprekken over de ontwikkelingen van het Horapark.

Over de stichting

De stichting wil een duurzame en toekomstbestendige gezonde en veilige fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit bevorderen. Daarbij richten we ons in eerste instantie op het gebied van en om de Enkawijk, het Horapark en de Horalaan.

De stichting zet zich in het bijzonder in voor de instandhouding, de bescherming en de verbetering van:

  • de kwaliteit van de natuur (gebiedsbescherming)
  • de kwaliteit en diversiteit van de flora en de fauna (soortbescherming)
  • de cultuurhistorische waarden en kenmerkende architectuur

Afbeelding: ingang van het Horapark vanaf de Horalaan.

Actueel

De ontwikkeling van het Horapark staat momenteel op een laag pitje. Dat komt onder andere door de stikstofcrisis en energiecrisis. Onderdeel van de ontwikkelingen was ook het natuurherstel en verbetering van het Horapark. We hebben met de gemeente besproken dat dit dat dit herstel en de verbetering wel doorgezet moeten worden, ook al staat verdere ontwikkeling ‘on hold’. Hiervoor hebben we een aantal actiepunten besproken met gemeente. Dit is in een tweetal gesprekken besproken voor het zomerreces. Een derde gesprek volgt in de komende maanden.

Onze zienswijze

Toen de plannen rondom het Horapark bekend werden gemaakt, heeft begin 2021 een ‘startnotitie’ ter inzage gelegen. Op deze startnotitie hebben we onze zienswijze ingediend. Naast onze zienswijze heeft de gemeente nog 21 andere reacties mogen ontvangen.

Al die reacties hebben tot wijzigingen in de startnotitie geleid. In juni 2021 is de aangepaste startnotitie en inspraaknota gepubliceerd op de website van gemeente Ede. Als reactie hebben wij een vervolgbrief (inspraakreactie) geschreven.

We kunnen je hulp goed gebruiken

Als je het ook belangrijk vindt wat met Horapark gebeurt, dan kun je ook onderdeel worden van de actieve groep: je bent van harte welkom. In het bijzonder zijn we nog op zoek naar een ecoloog.

Contact

Je kunt ons bereiken via: horapark@op-enka.nl.

Volg ons ook op Discord (#nieuwe-bestemming-horapark).

Nieuwsbrief Enka-Horapark

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, dan blijf je op de hoogte van ontwikkelingen rondom het Horapark.  Je kunt ook eerdere nieuwsbrieven inkijken.

Nieuws over het Horapark

Zienswijze Horapark ingediend

Zienswijze Horapark ingediend

Beste medebuurtbewoners, Op 13 maart 2021 verscheen het bericht ‘Zienswijze Horapark’ waarin werd aangegeven dat een Bewonerscomité een zienswijze had opgesteld en voornemens was deze bij de gemeente in te gaan dienen. Ook was gevraagd om de zienswijze te ondertekenen...

Zienswijze Horapark

Zienswijze Horapark

Beste medebuurtbewoners, De gemeente Ede wil het Horapark herontwikkelen (zie: www.ede.nl/horapark). Een groep Enka-bewoners vindt het belangrijk dat omwonenden hierbij worden betrokken en hebben zich georganiseerd in het buurtcomité Horapark Enka. In dit comité...

Bewonerscomité Enka – Horapark

Bewonerscomité Enka – Horapark

Op 16-02-2021 heeft de gemeente Ede een deel van de bewoners van de Enka wijk op de hoogte gesteld van de plannen voor de doorontwikkeling van het Horapark. Voor diegene die deze communicatie niet hebben ontvangen, zie hier het bericht: www.ede.nl/horapark. Om ervoor...