Stichting Enka-Horapark

De gemeente Ede heeft grote plannen met het Horapark. Om ervoor te zorgen dat wij als wijk worden gezien als een serieuze gesprekspartner heeft een groep bewoners zich georganiseerd in de Stichting Enka-Horapark. Deze stichting zit sinds 2021 aan tafel bij de participatiegesprekken met de gemeente over de ontwikkelingen van het Horapark. Dit proces zou moeten leiden tot een structuurvisie voor het gehele gebied. We hebben tijdens dit proces onder andere gesproken over maatregelen voor natuurherstel, natuurversterking en de invloed van optoppen, en veel woningen in het gebied.

Afbeelding: ingang van het Horapark vanaf de Horalaan.

Stand van zaken

In 2023 heeft de gemeente gemeld dat de ontwikkeling van het Horapark op een laag pitje staat. Onder andere doordat panden nu weer verhuurd zijn en de stikstofcrisis die bouwplannen vertraagt. Daarna heeft ze ons laten weten dat de structuurvisie niet afgemaakt zou worden. Hierdoor werden we erg verrast. De afspraken en kaders in een structuurvisie moeten ervoor zorgen dat ook in de toekomst de goede keuzes zullen worden gemaakt. Enkele maatregelen voor natuurherstel worden wel uitgevoerd en ook het fietsdoorsteekje is recent aangepast.

Plannen Horapark 7

Begin januari 2024 werden we opnieuw verrast, dit keer door een aanvraag om een omgevingsvergunning voor Horapark 7. Daaruit bleek dat er concrete plannen zijn om dit kantoorpand om te bouwen naar 71 koopappartementen en de drie bestaande bouwlagen met twee extra lagen ‘op te toppen’. Wij vroegen ons af, hoe dit valt te rijmen met de eerdere berichten dat er de komende tijd weinig zou gebeuren op het Horapark. En hoe dit zich verhoudt met de nog voorziene ontwikkelingen in het gehele gebied?

Onze zienswijze

Als reactie op de vergunningaanvraag hebben we een zienswijze geschreven. Hierin gaan we ook in op het belang van de structuurvisie. Eerder stuurden we al een brief aan de gemeenteraad over deze opmerkelijke gang van zaken en kregen we de mogelijkheid om deze brief aan de raad toe te lichten.

Gesprek met de wethouder

In maart hebben we gesproken met wethouder De Pater en andere betrokken partijen. Daaruit bleek dat de plannen voor Horapark 7 door zullen gaan. Maar dat er tegelijkertijd wordt gekeken naar hoe de opbrengst uit het participatieproces van de structuurvisie kan worden verankerd in de besluitvorming. Het doel is hierbij dat de tijd, energie en ideeën die onze Stichting in de ontwikkeling van de structuurvisie heeft gestoken, samen met de gemeente, alsnog zoveel mogelijk gerealiseerd worden. De gemeente is hier vooralsnog niet erg duidelijk over hoe zij dat voor zich ziet. Daarnaast zijn er plannen om Horapark 2 te behouden als cultureel erfgoed. Hier staan we positief tegenover.

Over de stichting

De Stichting Enka-Horapark zet zich in voor een duurzame en toekomstbestendige gezonde en veilige fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Daarbij richten we ons in eerste instantie op het gebied van en om de Enkawijk, het Horapark en de Horalaan.

De stichting zet zich in het bijzonder in voor de instandhouding, de bescherming en de verbetering van:

  • de kwaliteit van de natuur (gebiedsbescherming)
  • de kwaliteit en diversiteit van de flora en de fauna (soortbescherming)
  • de cultuurhistorische waarden en kenmerkende architectuur

We kunnen je hulp goed gebruiken

Als je het ook belangrijk vindt wat er met het Horapark gebeurt, en dat de natuur en architectuur behouden blijft en verstrekt wordt, dan kun je ook onderdeel worden van onze actieve groep: je bent van harte welkom. Daarnaast zijn we nog op zoek naar wijkgenoten met ecologische kennis.

Contact

Je kunt ons bereiken via: horapark@op-enka.nl.

Volg ons ook op Discord (#nieuwe-bestemming-horapark).

Nieuwsbrief Enka-Horapark

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, dan blijf je op de hoogte van ontwikkelingen rondom het Horapark.  Je kunt ook eerdere nieuwsbrieven inkijken.

Nieuws over het Horapark

Voorlichtingsavond padden en hun voorjaarsreis

In het voorjaar maken meer dan 1500 padden een tocht naar de rand van onze wijk. Wil je meer weten over het leven van onze padden? Kom dan naar deze gratis voorlichtingsavond op 24 april.

Help de padden bij hun reis

Zoals ieder jaar maken de padden een levensgevaarlijke tocht. Kom jij helpen zodat ze veilig hun doel bereiken?